Ukraine: Ivano-Frankivsk

Ukraine: Vinnytsia

Ukraine: Berdychiv

Socotra: Hadibo

Socotra: Qalansiyah Town