Laos: Luang Prabang – Wat Wisunnarat

Vietnam: Phat Diem Cathedral

Vietnam: Bai Dinh Pagoda

Vietnam: Hanoi – Dong Xuan Market

Malaysia: Penang – Penang Hill