Denmark: Odense

Denmark: Aarhus Cathedral

Denmark: Aarhus

Denmark: Rosenholm Castle

Bornholm: Nylars Round Church

Bornholm: Aakirkeby

Bornholm: Sankt Bodil Church

Bornholm: Gudhjem

Bornholm: Ronne

Denmark: Rabjerg Mile Sand Dunes