Mexico/San Luis Potosi: Cave of Swallows – Rappelling Down Into the Abyss

Mexico/San Luis Potosi: Cave of Swallows – One Million Birds